You are here: Strona Główna

Ogłoszenia duszpasterskie

Drukuj PDF

19 lutego 2017 r.

1. Dziś taca na Wyższe Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za ofiary.

2. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania
i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

3. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

4. Dnia 4 marca w ramach dziękczynienia za 25 lecie naszej Diecezji odbędzie się pielgrzymka naszego Dekanatu do katedry zamojskiej na Wieczernik Maryjny. Wyjazd o godz. 16.00 z przystanku autobusowego w Cieszanowie. O godz. 18.00 Msza św., procesja różańcowa wokół katedry z obrazem Matki Bożej Odwachowskiej, wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, Apel Jasnogórski. Powrót około godziny 22.30. Wyjazd jest bezpłatny. Można się zapisywać do przyszłej niedzieli włącznie. Zachęcamy do wyjazdu i wspólnej modlitwy w intencji naszej Diecezji.

Pasterka 2016

Drukuj PDF
 

Zdjęcia z Pasterki można zobaczyć tutaj

Odpust ku czci św. Wojciecha

Drukuj PDF
 W niedzielę 24 kwietnia przeżywaliśmy odpust ku czci Św. Wojciecha, wraz z uroczystością 25-lecia kapłaństwa ks. Piotra Ciećkiewicza. Serdeczne podziękowania dla wszystkich przybyłych na uroczystości odpustowe, a ks. Piotrowi życzymy wszelkiego Bożego błogosławieństwa.
Fot. Wiktoria Pałczyńska

Peregrynacja obrazu Św. Rodziny

Drukuj PDF
 24 i 25 października gościliśmy w naszej parafii obraz Św. Rodziny peregrynujący pod opieką Rycerzy Kolumba. Św. Rodzinie zawierzaliśmy nasze rodziny prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo i wzrastanie w miłości.


MODLITWA ZA RODZINĘ*
Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar rodziny.
Prosimy Cię, oświeć nasze serca i umysły,
abyśmy w pełni realizowali powołanie do miłości.
Spraw, byśmy w życiu codziennym i w pracy,
odzwierciedlali tę ofiarną, odwieczną miłość,
którą pokazujesz nam Ty, Ojcze, wraz ze Swym Synem i Duchem Świętym.
Spraw, by Twoja miłość objawiała się poprzez pokój królujący w naszym domu,
i poprzez wiarę, którą wyznajemy i której dajemy świadectwo życiem.
Niech nasza rodzina będzie zawsze oazą bezinteresownej miłości, zrozumienia, przebaczenia i radości.
Zechciej obdarzyć nas mądrością i odwagą, byśmy stali się świadkami Twoich odwiecznych planów dla rodziny.
Spraw, by Najświętsza Rodzina z Nazaretu prowadziła nas, jako rodzinę, do świętości.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Modlitwa napisana przez Arcybiskupa Williama E. Lori, z Baltimore, Najwyższego Kapelana.

* za:  
http://www.rycerzekolumba.com/polska/index.php/rycerzewpolsce/peregrynacja-obrazu-swietej-rodziny.html

 

Wielkanoc 2016

Drukuj PDF
 Zdjęcia z Wigilii Paschalnej i Niedzieli Wielkanocnej można zobaczyć tutaj
Back to top

Copyright © Parafia pw. św. Wojciecha w Cieszanowie 2017

Template by Joomla Templates & Pożyczki pod zastaw.